אבחון ארגוני וניהולי ממוקד

בשלב ראשוני זה מבצעת S2R אבחון מקיף של הארגון בהתאם לצרכי הייעוץ. באמצעות ראיונות עם מנהלים בכירים, ראיונות חתך, למידת מסמכים רלבנטיים ותצפיות נבחנים הנושאים הבאים:

  • חזון והאסטרטגיה הנוכחיים ומידת הפנמתם בארגון
  • המבנה הארגוני והתאמתו למשימות
  • הערכים המרכזיים והתרבות הארגונית
  • שיטות הניהול והסגנון הניהולי הקיים
  • תהליכי קבלת החלטות ותהליכי בקרה על ביצוען
  • התאמת המשאב האנושי לתפקידים ולמשימות ועוד
  • הליך האבחון מסתיים בהצגת ממצאים, מסקנות והמלצות.

תוכנית עבודה מכוונת אסטרטגיה

בשלב זה נערכים דיונים על ממצאי המצגת, מסקנותיה, ובעיקר על ההמלצות הנובעות ממנה. ההמלצות המתקבלות מאושרות לתכנון ולביצוע. שלב זה מסתיים בבנייה משותפת של תוכנית עבודה המתייחסת להמלצות שסוכמו לביצוע בין S2R לארגון.
תוכנית העבודה כוללת משימות מוגדרות, אבני דרך ומדדי הצלחה.

הטמעת תוכנית העבודה

בשלב זה מיושמת תוכנית העבודה המוסכמת. S2R עוקבת אחר ביצוע התוכנית לאורך כל שלביה, מסייעת בעדכון המשימות, ומייעצת בטיפול בהתנגדויות ובמשמעויות הנגזרות מן הביצוע על המשאב האנושי. שלב זה מתבצע עד עמידה בהצלחה ביעדים שנקבעו.